صدای تیراندازی در دُزاپ

لباس شخصی ها به چند بانک و مرکز دولتی حمله کرده و آنها را تخریب کردند.

گفته می شود صدای تیراندازی در خیابان های شهر دُزاپ به گوش می‌رسد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*