شعارنویسی بر روی دیوار بخشداری

رسانک/ معترضان به جمهوری اسلامی ایران با روش های مختلف اعتراض خود را به این رژیم نشان می‌دهند.

در منطقه آشار، از توابع شهرستان مئگس (مهرستان)، جوانان شجاع بلوچ بر روی بخشداری این منطقه شعارهایی علیه جمهوری اسلامی ایران و علی خامنه ای نوشتند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*