تجمع ده‌ها هزار نفری در دزاپ

رسانک/ امروز جمعه ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، هزاران تن از شهروندان بلوچ خیابان های دزاپ (زاهدان) را در حمایت از شهدای جمعه سیاه بلوچستان، دختران دربند به تسخیر خود درآوردند.

خون های ریخته شده شهدای دزاپ پایمال نخواهد شد بلکه تبدیل به سیل عظیمی شده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران از این اتحاد و انسجام؛ در بلوچستان هراس دارد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*