اگر “ما” نشویم یکی یکی کشته می‌شویم

رسانک/ هر دختری می‌توانست جای “مهسا امینی” باشد. تصورش را بکنید که در یک شهر غریب، توسط نیروهای دژخیمان محاصره شده و پس از چند ساعت جنازه را تحویل پدر و مادر بدهند.

زمان آن رسیده که از این ظلم و ستم؛ از جانورانی که بایستی حافظ جان و مال ما می‌بودند، رها شویم.

برای رهایی از جمهوری اسلامی و برای پایمال نشدن خون جوانان وطن از پا نخواهیم نشست.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*