انزجار مردم از خودفروخته های بسیجی

رسانک/ امروز ٢٩ مهر ماه ١۴٠١، مردم دزاپ (زاهدان) انزجار خود را از خودفروخته های بسیجی اعلام کردند.

مردم علیه علی خامنه ای نیز در حال شعار دادن هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*