برای “زن، زندگی ،آزادی”

رسانک/ اعتراضات مردمی در ایران و بلوچستان فصل تازه‌ای برای مبارزه با جمهوری اسلامی گشود که می‌تواند ضربه نهایی بر پیکر پوسیده این رژیم باشد.

این بار زنان بلوچ، در کنار مردان و پا به پای آنها به انقلاب پیوسته‌اند تا سهمی در به پایان رساندن ظلم و ستمی داشته باشند که چندین دهه بر آنها روا داشته شده است.

برای زن، زندگی، آزادی ،برای رهایی از ظلم و ستم به این انقلاب بپیوندید زیرا این موج خروشان در حال نزدیک شدن به ساحل آزادی است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*