پیوستن دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دزاپ (زاهدان) به اعتراضات سراسری

به گزارش رسانک، امروز چهارشنبه ۲۷ مهر ماه ١۴٠١، دانشجویان دانشگاه علوم پزشکی دُزاپ در راستای اعتراضات سراسری با سردادن شعار «از زاهدان تا تهران جانم فدای ایران » در محوطه این دانشگاه تجمع کردند.

گفته می شود مسئولان دانشگاه اجازه غذا خوردن دانشجویان دختر را با دانشجویان پسر نداده اند و از آنها برای ورود به سالن سلف سرویس درخواست تحويل دادن کارت شناسایی شده است.

دانشجویان با گرفتن غذای خود در داخل ظرف های یکبار مصرف در مقابل ساختمان سلف سرویس غذا خورده اند.

گفتنی است که مسئول کمیته انضباطی این دانشگاه، آقای “عرب” دانشجویان را تهديد کرده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*