آزاد شدن سه شهروند بلوچ بازداشت شده پس از اعتراضات مردمی در چهبار (چابهار)/ انتقال دو بازداشتی از چهبار به دزاپ (زاهدان)

به گزارش رسانک، روز شنبه ٢٣ مهر ماه ١۴٠١، سه نفر از شهروندان بازداشت شده توسط نیروهای امنیتی پس از اعتراضات مردمی در شهر چهبار با قید وثیقه آزاد شدند.

هویت این شهروندان، “سالم جدگال” فرزند حسین، “محمود جدگال” فرزند محمدحسن و “فرهاد جدگال”، هر سه نفر اهل شهرستان چهبار محرز شده است.

گفته می‌شود نیروهای امنیتی در تاریخ ۶ مهر ماه ١۴٠١، شش نفر را بازداشت کرده بودند که هویت سالم جدگال، محمود جدگال و منصور هوت توسط رسانک محرز گشته بود.

بر اساس این گزارش، “فرهاد جدگال” و” جلیل هوت” به تازگی از سوی رَسانْک احراز هویت شده اند.

گفتنی است که نیروهای امنیتی منصور و جلیل را به بازداشتگاه اطلاعات شهر دُزاپ (زاهدان) منتقل کرده‌اند.

از هویت یک شهروند دیگر نیز تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که خانواده‌های این افراد از وضعیت و محل نگهداری دقیق آنها اطلاعی ندارند و علیرغم پیگیری های مکرر، نهادهای امنیتی پاسخ صحیحی به آنها نداده‌اند.

لازم به ذکر است که پس از اعتراضات گسترده مردمی در ۵ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی بسیاری از شهروندان را بازداشت کرده و پاسخگوی خانواده نیز نیستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*