نه شاه، نه شیخ

رسانک/ دشمنان آزادی چه در داخل حکومت جمهوری اسلامی و چه در خارج از کشور دست به کار شده‌اند تا انقلاب مردم ایران به ثمر ننشیند.

در طول قریب به یک قرن اخیر مردم ایران هم حکومت موروثی و هم حکومت اسلامی را تجربه کرده اند و این بار نوبت حکومتی مردمی است.

دشمنان آزادی ایرانیان، سلطنت طلبان در یکی از تجمعات ایرانیان در شهر لندن، در اقدامی فاشیستی و همسو با سیاست‌های رژیم جمهوری اسلامی برای کوردها و بلوچ ها که پرچم خود را بدست داشتند، ایجاد مزاحمت کردند.

سلطنت طلبان امتحان خود را یک بار پس داده‌اند و اکنون مردم به آگاهی رسیده و خواستار یک حکومت مردمی هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*