مولوی عبدالغفار نقشبندی: خواستار تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی شد

رسانک/ مولوی عبدالغفار نقشبندی خواستار تحریم همه جانبه جمهوری اسلامی اعم از مشارکت نکردن در اجلاس حکومتی، راهپیمایی و انتخابات شد.

وی ضمن حمایت از موضع قاطع و صریح مولوی عبدالحمید، از اقشار مختلف جامعه خواست تا زمان رسیدگی کامل به جنایت هولناک روز ٨ مهر ماه ١۴٠١ ،جمعه سیاه بلوچستان، عزل و مجازات عاملان و آمران این کشتار، تحقق کامل آزادی های مذهبی و عدم دخالت در امورات مذهبی مردم و نیز تغییر و اصلاح قانون اساسی از هر گونه همکاری با جمهوری اسلامی و شرکت در انتخابات دست بردارند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*