“ندر اِنت پہ دزاپ ءِ ھونیں جُمہ ءِ شھیدانی نام ءَ / پیشکش به نام شهدای جمعه خونین زاهدان”

شھیـدانی ھـون ھـچ پـامـال نبیت

زالـمـانی جـور ءُ سـتـم پـادار نبیت

(خون شهدا هرگز پایمال نخواهد شد

ظلم و ستم ظالم هرگز پایدار نخواهد شد)

تیـر ءِ اِسـپـر پہ سِـیـنـگ ءُ دار نبیت

دزاپ ءِ ورنـایـانی بیـر بِھ گـار نبیت

(سنگ و چوب سپرِ تیر نخواهد شد

انتقام جوانان زاهدان هرگز فراموش نخواهد شد)

جَن ءُ زھگانی زوال پہ کشتـار نبیت

ھونـیـں جُـمہ ءِ یـات بے سـار نبیت

(بلوچ با نسل کشی و کشتار از بین نخواهد رفت

جمعه خونین هرگز از یادمان نخواهد رفت)

غیـر شہ میـڑ ءَ آجـوئی ءِ جار نبیت

بید ء جون ءَ ھاک ءُ وتن دوار نبیت

(بدون جنگ و حق خواهی، آزادی اعلان نخواهد شد

بدون فدا کردن جان، وطن و خاک خانهٔ نخواهد شد)

تھ سرجھلی ءَ بلـوچ سرمچار نبیت

بے اوسـت ءَ وتنـدار ءُ نرمـزار نبیت

(بلوچ در سکوت و بی‌پروایی، آزادیخواه نخواهد شد

بدون امید و تلاش، وطن‌پرست و مبارز نخواهد شد)

پـہ لگـور ءَ مخپری نـاہ ءُ نھار نبیت

سیـاھی گـوں اسپیـتی ءَ ھوار نبیت

(برای جیرهٔ‌خوار، مخبری نان و نمک نخواهد شد

سیاهی با سفیدی آمیخته نخواهد شد)

لَــسّ ءَ کـوکـار ءُ نـنـدگ پَـکـار نبیت

تـھـاریـں زمـسـتـان ءَ پـد لـوار نبیت

(با فریادها و نشستن‌های الکی انقلاب نخواهد شد

بعد از زمستانِ سرد و تار، بهار نخواهد شد)

✍🏻 سادک کُبدانی بلوچ

صادق کبدانی بلوچ

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*