معترضان در بلوچستان خواستار آزادی دختران بلوچ بازداشت شده هستند

رسانک/ امروز ۲۲ مهر ماه ۱۴۰۱، هزاران تن از نمازگزاران در مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ (زاهدان) در اعتراض به کشتار نیروهای نظامی در جمعه سیاه بلوچستان و بازداشت شهروندان بلوچ علی الخصوص دختران در چهبار (چابهار) به خیابان ها آمدند.

معترضان بلوچ خواستار آزادی دختران و زنان بازداشت شده، بدون قید و شرط هستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*