قدرت اتحاد مردم

رسانک/ امروز ٢٢ مهر ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهر دُزاپ (زاهدان) بار دیگر بر علیه جمهوری اسلامی بپاخاستند و اعتراض کردند. 

اینکه مردم بلوچستان بعد از آن جمعه سیاه با حدود ۱۰۰ کشته؛ امروز هم با دست خالی به خیابان آمده اند یعنی با این قدرت مردم، ریشه هر درخت قوی را هم می‌توان از جا کند چه رسد به درخت خشک و پوسیده جمهوری اسلامی ایران!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*