بازداشت شش شهروند بلوچ در شهرستان چهبار (چابهار) توسط نیروهای امنیتی

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۶ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی شش شهروند بلوچ را بصورت جداگانه در شهرستان چهبار بازداشت کردند.

هویت سه تن از این شهروندان، “منصور هوت”، فرزند کمال، “سالم جدگال” فرزند حسین، “محمود جدگال” فرزند محمدحسن توسط رسانک محرز گشته است.

از هویت دقیق سه نفر دیگر تا لحظه تنظیم خبر اطلاعی در دست نیست.

گفتنی است که خانواده‌های این افراد از وضعیت و محل نگهداری دقیق آنها اطلاعی ندارند و علیرغم پیگیری های مکرر، نهادهای امنیتی پاسخ صحیحی به آنها نداده‌اند.

لازم به ذکر است که پس از اعتراضات گسترده مردمی در ۵ مهر ماه ١۴٠١، نیروهای امنیتی و نظامی بسیاری از شهروندان را بازداشت کرده و پاسخگوی خانواده نیز نیستند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*