افزایش شمار کشته‌شدگان روز جمعه سیاه در دُزاپ (زاهدان) به ٩۶ نفر

به گزارش رسانک، روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، بدنبال اعتراض مردم به قتل ژینا (مهسا) امینی و تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار به یک دختر پانزده ساله بلوچ، نیروهای امنیتی و نظامی اقدام به تیراندازی به سمت مردم معترض کرده و دستکم ٩۶ نفر کشته و ده‌ها تن را زخمی کردند.

شماری از کشته‌شدگان در منطقه شیرآباد زاهدان فاقد شناسنامه هستند که تا این لحظه هویت‌شان احراز نشده است.

اسامی کشته شدگان به شرح زیر می‌باشد:

۱-حمزه نارویی از ناحیه کلیه و پا
۲-حمزه نارویی فرزند محمد
۳-حمید نارویی فرزند رشید
۴-حمید نارویی فرزند محمدعلی
۵-محمدصدیق نارویی فرزند سراج‌الدین(رافع نارویی) ،۲۳ ساله
۶-یونس نارویی
۷-موسی دویراء(نارویی) فرزند عبدالقیس ۱۸ ساله
۸- عبدالله نارویی اهل شیرآباد
۹-علی عاقلی(نارویی) ۲۸ ساله
۱۰-عمران شه‌بخش فرزند عبدالقیوم
۱۱-یاسر شه‌بخش فرزند تاج‌محمد
۱۲-عبدالله شه‌بخش فرزند جمعه
۱۳-فرزاد شه‌بخش فرزند ابراهیم
۱۴-احمد شه‌بخش
۱۵-محمدعلی اسماعیل‌زهی(شه‌بخش) فرزند عبدالواحد
۱۶-جلیل قنبرزهی(شه‌بخش) فرزند عبدالرحمان
۱۷-عبدالملک شه‌بخش
۱۸-مجبد بلوچزهی شه‌بخش فرزند مهرالله
۱۹-محمدامین گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۷ ساله
۲۰-محمدعلی گمشادزهی فرزند عبدالحمید ۱۸ ساله
۲۱-صلاح‌الدین گمشادزهی فرزند نعمت‌الله
۲۲-محسن گمشادزهی
۲۳-لال‌محمد آنشینی
۲۴-لال‌محمد آنشینی فرزند شریف
۲۵- موسی آنشینی فرزند عزیز
۲۶-مهدی آنشینی
۲۷-بلال آنشینی
۲۸-عبدالغفور نوربراهویی فرزند ظاهر
۲۹-محمد براهویی (طلبه)
۳۰-محمود براهویی فرزند موسی ۱۸ ساله (طلبه)
۳۱-عبدالصمد براهویی(عیدوزهی) فرزند سخی‌داد
۳۲-جمال‌عبدالناصر محمدحسنی(براهویی)
۳۳-لال‌محمد عالی‌زهی فرزند ظریف
۳۴-ابوبکر نهتانی
۳۵-محمد قلجایی
۳۶-امین‌الله قلجایی(طلبه)
۳۷-محمد ریگی
۳۸- گنگوزهی‌ریگی (نام نامشخص)
۳۹-امیرحسین پرنیان (میرکازهی‌ریگی) فرزند ابراهیم ۱۹ ساله(شلیک از پشت به ناحیه سر و قلب)
۴۰-بهزاد ریگی فرزند رضا ۳۰ ساله(اصابت گلوله به ناحیه سر)
۴۱-عبدالمجید ریگی
۴۲-محمدرخشانی فرزند عبدالقادر ۱۲ ساله
۴۳-عبدالجلیل رخشانی
۴۴-عبدالمنان رخشانی
۴۵-منصور رخشانی
۴۶-محمدفاروق رخشانی
۴۷-بلال رخشانی فرزند عبدالواحد
۴۸-جلیل رخشانی فرزند مجید
۴۹-سامی هاشمزهی ۳۳ ساله
۵۰-سامر هاشمزهی فرزند نبی ۱۶ ساله
۵۱-عبدالرحمن بلوچی‌خواه فرزند شاهی
۵۲-محمدرضا ادیب‌توتازهی فرزند سیدمحمد
۵۳-عمر شهنوازی
۵۴-عبدالخالق(عمر) شهنوازی فرزند محمدشریف
۵۵-مولوی امید شهنوازی فرزند احمد
۵۶-امیرحمزه شهنوازی
۵۷-اقبال شهنوازی
۵۸-محمداقبال نائب‌زهی(شهنوازی) فرزند نیازمحمد(فاقد شناسنامه/۱۶ ساله)
۵۹-نعمت‌الله کُبدانی
۶۰-عزیز‌الله کُبدانی فرزند حبیب‌الله
۶۱-ابراهیم گرگیج
۶۲-احمد سرگلزایی
۶۳-علی‌اکبر حلقه بگوش
۶۴-ابوبکر علیزهی فرزند عبدالشکور
۶۵-حمید عیسی‌زهی
۶۶-جلیل محمدزهی فرزند عبدالرحمن
۶۷-امین گله‌بچه
۶۸-عمران حسن‌زهی فرزند علی
۶۹-آرمان حسن‌زهی
۷۰-مرتضی حسن‌زهی
۷۱-ذالفغار حسن‌زهی
۷۲-محمود حسن‌‌زهی
۷۳-عبدالوحید توحیدنیا فرزند رحیم (اصابت گلوله به قفسه سینه)
۷۴- سدیس کشانی ۱۴ ساله
۷۵-سلمان ملکی
۷۶-عبدالغفور دهمرده
۷۷-متین قنبرزهی ۱۸ ساله
۷۸-اسماعیل آبیل فرزند رحمان
۷۹-سلیمان عرب فرزند سردار
۸۰-احمد سارانی
۸۱-امید سارانی ۱۳ ساله (اصابت گلوله ناحیه سینه)
۸۲-جواد پوشه فرزند احمد ۱۱ ساله
۸۳-اسماعیل حسین‌زهی فرزند محمدسلیم
۸۴-ماه‌الدین شیروزهی
۸۵-جابر شیروزهی فرزند احمد ۱۲ ساله
۸۶-عبدالصمد ثابتی‌زاده(شاهوزهی) فرزند شیرعلی
۸۷-یاسر شاهوزهی ۱۶ ساله (اصابت گلوله به ناحیه قلب)
۸۸-امید صفرزهی فرزند نعیم ۱۷ ساله (بدون شناسنامه/اصابت گلوله به ناحیه گردن و سر)
۸۹-میرشکار (نام نامشخص /کودک ۲ ساله)
۹۰-خدانور لجعی فرزند عیسی
۹۱-نجم‌الدین تاجیک فرزند حفیظ‌الله(مهاجر افغانستان)
۹۲-مصطفی بریچی فرزند حسن ۲۴ ساله(اصابت گلوله به ناحیه قلب)
۹۳-زن(هویت نامشخص/مصلی زاهدان)
۹۴-کودک(هویت نامشخص/منطقه شیرآباد)
۹۵-یک مرد(هویت نامشخص/اهل شیرآباد)
۹۶-یک مرد (هویت نامشخص/اهل شیرآباد)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*