کنفرانس وحدت در حین کشتار بلوچ و کوردهای اهل سنت

امروز چهارشنبه ٢٠ مهر ماه ١۴٠١، آغاز سی ‌و ششمین نمایش دروغین “کنفرانس بین المللی وحدت اسلامی” بین شیعه و سنی توسط رژیم کودک کش جمهوری اسلامی با شرکت تعداد انگشت شماری از ماموستاها و مولوی های درباری در تهران برگزار شد.

رژیم جمهوری اسلامی با بی رحمی و وقاحت بی حد مردم اهل سنت بلوچستان و کردستان را قتل عام می کند. کودکان را می کشد. صدها نفر سنی مذهب (در کنار بقیه ایرانیان) را دستگیر و شکنجه و زندانی می کند اما همزمان در تهران کنفرانس وحدت اسلامی بین شیعه و سنی تشکیل می دهد و اشک تمساح برای مردم سنی مذهب فلسطین می ریزد.

آیا وحدت بین قاتل و مقتول؛ بین ظالم و مظلوم امکان دارد یا نه؟!

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*