مشهود بودن تفاوت در نسل جوان و قبل در میان روحانیون

رسانک/ پس از اعتراضات مردمی در شهرستان چهبار (چابهار)، مولوی عبدالرحمان سربازی، امام جمعه این شهرستان در سخنانی عجیب و به دور از واقعیت مردم معترض را اغتشاشگر نامید.

در اینکه افرادی از نیروهای لباس شخصی اقدام به آتش زدن بانک ها کردند، شکی نیست ولی اغتشاشگر خواندن مروم توسط این روحانی، انتقادات زیادی از سوی شهروندان متوجه مولوی عبدالرحمان کرد.

از سوی دیگر، مولوی عبدالغفار نقشبندی امام جمعه موقت شهرستان راسک، در سخنرانی شجاعانه خود واقعیاتی را گفت که مورد تحسين همگان قرار گرفت.

وی گفت: نمی‌توانم دین و ایمان خود را با دروغ گفتن و وارونه جلوه دادن اتفاقات اخیر نابود کنم. من هميشه در کنار حق و حقیقت ایستاده و این تریبون مال مردم است و نه حکومت.

تفاوت بین نسل جدید و قبلی بین روحانیون، با توجه به تغییراتی که جامعه بلوچستان داشته، کاملاً محسوس است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*