قیام سراسری

رسانک/ بنابر گزارش لیدرهای میدانی در سنندج، قیام مردم شجاع این شهر از ساعات ابتدایی صبح آغاز و تاکنون همچنان با قدرت ادامه دارد.

اکثر خیابان‌ها و معابر اصلی شهر در کنترل قیام‌کنندگان است.

گفته می‌شود، از خیابان شهدا (فرح) تا کارآموزی، خیابان ۲۵، فیض‌آباد و خیابان تختی در تسخیر جوانان آزادیخواه قرار دارد.

مردم متحد شوید بدون تردید، جمهوری اسلامی به زودی سرنگون خواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*