صدا و سیما هک شد

رسانک/ انقلاب مردم ایران به پیروزی نزدیک است. گروە عدالت علی امپراطوری دروغ را هک کرد

بخش خبری ساعت ٩ شب صدا و سیمای نظام هک شد و تصاویر شهیدان راە آزادی نمایش دادە شد. نظام آخوندی بە آخر خط رسیدە است.

اتحاد همه مردم از هر ملت و قومی می‌تواند حکومت جمهوری اسلامی را به پایان برساند و چهره علی خامنه ای را همچون مجری صدا و سیما به هم بریزد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*