شهرهای مختلف کوردستان بپاخاستند

رسانک/ امروز در پی تیراندازی نیروهای نظامی به سمت یک شهروند کورد،شهرهای مختلف کوردستان بپاخاستند.

اعتراض علیه جمهوری اسلامی تا سرنگونی ادامه خواهد داشت.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*