بلوچ ساکت نباش!

رسانک/ ملت بلوچ در طول اعتراضات به قتل مهسا امینی و تجاوز فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار به یک دختر پانزده ساله بلوچ بیشترین شهید را داده است.

جمهوری اسلامی به این نتیجه رسیده که هر چه بیشتر بلوچ بُکُشد، بهتر ساکت می‌شوند.

ای بلوچستان ساکت نباش، نگذار این قتل عام اهریمن تجربه ای برای ساکت کردن ما باشد.

بلوچستان بپاخیز

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*