آزادیخواهان سنندج همچنان در صحنه اعتراضات

رسانک/ امروز شنبه ١۶ مهر ماه ١۴٠١، مردم شجاع شهرهای مختلف ایران با تشکیل هسته‌های قیام در خیابان‌ها علیه رژیم جمهوری اسلامی ایران به پا خاستند.

جمهوری اسلامی قطعا سرنگون است.

این ویدئوها مربوط به شهر سنندج می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*