تداوم اعتصاب در مرکز بلوچستان

رسانک/ ویدئوهای منتشر شده نشان می‌دهند که کسبه شهر دزاپ (زاهدان) همچنان در اعتصاب هستند.

چند روز پس از تیراندازی نیروهای امنیتی و نظامی رژیم جمهوری اسلامی ایران به معترضان و جمعه سیاه (٨ مهر ماه ١۴٠١) در دزاپ، مردم در مخالفت با رژیم جمهوری اسلامی بر سر کارها برنگشته اند.

قتل دستکم ٨٢ شهروند بلوچ در روز جمعه سیاه تاکنون محرز گشته است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*