پرواز هلیکوپترهای نظامی و صدای تیراندازی در دُزاپ

رسانک/ بامداد امروز ١١ مهر ماه ١۴٠١، در مناطق مختلف شهر دُزاپ (زاهدان) صدای تیراندازی به گوش می‌رسد.

همچنین هلی کوپتر نظامی نیز بصورت مستمر بر فراز شهر پرواز میکند.

نیروهای امنیتی و نظامی از پراکندگی اعتراضات و راهبندان غافلگیر شده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*