برای بلوچستان

رسانک/ زینب نیکچه اثری زیبا را برای دختر پانزده ساله بلوچ که توسط فرمانده نیروی انتظامی شهرستان چهبار، ابراهیم کوچکزایی ،مورد تجاوز قرار گرفته بود، خلق کرده است.

در بلوچستان دادستان وجود ندارد. رژیم جمهوری اسلامی ایران تنها چیزی که به بلوچستان سرازیر کرده، نظامی فاشیست و عقده‌ای است که نه می‌داند کودک کیست و نه می‌داند مسن کیست.

دستور گرفته فقط بکُشد و اینگونه شد که جنایت روز جمعه سیاه در بلوچستان رخ داد و کسانیکه برای دادخواهی و اعتراض به تجاوز بپاخاسته بودند، به خاک و خون غلطیدند. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*