لحظه ای دردناک از خانواده‌هایی که بدنبال پیکر عزیزانشان می‌گردند

هشدار: دیدن این ویدئو برای همه توصیه نمی‌شود. 

رسانک/ ویدئویی دردناک که نشان می دهد خانواده ها، مادران و پدران کشته شدگان جمعه سیاه در دُزاپ لحظاتی پس از کشته شدن مردم توسط نیروهای امنیتی و نظامی بدنبال پیکر عزیزانشان هستند.

همگی این افراد برای خواندن نماز جمعه به مسجد رفته بودند که رژیم جمهوری اسلامی ایران دست به جنایتی فراموش نشدنی زد.

(ویدئو مربوط به روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١ می‌باشد.)

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*