جمهوری اسلامی برای بلوچ شناسنامه ندارد ولی گلوله چرا!

رسانک/ بر اساس گزارش‌های دریافتی اکثر کسانی که در روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١، توسط نیروهای امنیتی و نظامی در شهر دُزاپ به قتل رسیدند، از ناحيه سر و قلب مورد هدف تیراندازی تک تیراندازهای جمهوری اسلامی قرار گرفتند.

فرزين کدخدایی فعال سیاسی بلوچ می‌گوید: مردم به مسالمت آمیزترین شکل ممکن در حال اعتراض و شعار دادن بودند که نیروهای امنیتی به سمت آنها شلیک کرده و باعث شدند بیش از شصت نفر را به قتل برسانند.

جمهوری اسلامی همچون گذشته در تلاش است که بگوید قربانی تروریسم است در حالی که یک جهان قربانی تروریسم جمهوری اسلامی ایران می‌باشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*