از الاحواز تا بلوچستان

رسانک/ عرب های الاحواز در روزی که مردم معترض در دُزاپ به خاک و خون کشیده شدند در روز روشن دست به اعتراضات گسترده خیابانی زدند.

اکنون زمان اتحاد همه ملل جغرافیای ایران است تا از سد رژیم خونخوار جمهوری اسلامی ایران بگذریم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*