ویدئویی از تیراندازی شدید نیروهای نظامی در اعتراضات مردم قطار خنجک دزاپ (زاهدان) 

به گزارش رسانک، شامگاه روز شنبه ٩ مهر ماه ١۴٠١ ، بر اساس گزارشات واصله، تیراندازی شدید توسط نیروهای نظامی به سمت مردم در شهر دُزاپ (زاهدان) و منطقه قطارخنجک در اطراف دزاپ حکایت دارد.

گفتنی است که هلیکوپترهای نظامی نیز در منطقه در حال گشت زنی هستند.

از کشته و زخمی های این تجمعات که با تیراندازی شدید نظامیان همراه بوده تا این لحظه اطلاعی در دست نیست. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*