ویدئوهایی از جمعه سیاه در دُزاپ

رسانک/ روز جمعه ۸ مهر ماه ١۴٠١ ، جانیان و سرکوبگران رژیم جمهوری اسلامی ایران با کشتار شهروندان بلوچ، یک بار دیگر روزی سیاه برای ملت بلوچ ساختند.

جمهوری اسلامی و جانیان بدانند که مردم بلوچ، ملتی بوده‌اند که با دستان خالی، پرتغالی‌ها و بریتانیایی های تا دندان مسلح را هم شکست داده و اجازه دست‌درازی به سرزمین خود را نداده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*