علیرغم اعلام حکومت نظامی در دزاپ (زاهدان)، اعتراضات و اعتصابات ادامه دارد

به گزارش رسانک، امروز شنبه ٩ مهر ماه ١۴٠١، علیرغم اعلام حکومت نظامی در شهر دُزاپ، تجمعات محله محور در شهر شروع شده و معترضان بلوچ در حال بستن خیابان ها هستند.

خون های ریخته شده مردم و نمازگزاران بلوچ پایمال نخواهد شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*