کارخانه بافت بلوچ قربانی مافیای قدرت و ثروت شده است، سکوت ادامه دارد، از مجلس و دولت انقلابی انتظار حرکت های انقلابی داشتیم ولی انگار همه حرف ها در حد شعار بود.

ارسالی شما

.

جناب آقای دکتر فاطمی امین

وزیر محترم صمت

چرا با کسانی که از فرمان علی خامنه ای سوء استفاده کرده و آن را دست مایه ی رسیدن به منافع خود کرده اند برخورد نمی کنید؟

 اطلاع دارید در بافت بلوچ پهره (ایرانشهر) چه می‌گذرد ؟؟؟ اگر می‌دانید و کاری نمی کنید یک گناه و اگر نمی‌دانید عذر بدتر از گناه!!!

بی عملی موجود این شائبه را ایجاد می کند که شعار مبارزه با فساد و حمایت از محرومان در دولت حاضر تنها در حد شعار بوده و هرگز به عرصه عمل راه نخواهد یافت.

از شما خواهشمندیم که یک بار برای همیشه مشکلات بافت بلوچ را حل کنید تا پس از سالها ذره ای امید در نگاه خشکیده مردم مظلوم این منطقه  پدیدار شود.

یا اینکه مبارزه با مافیای قدرتمند موجود در حیطه قدرت، توان و یا خواست شما نیست. 

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*