درخواست دختر بچۀ بلوچ از مشاور رئیس دولت ایران

به گزارش رسانک، مشاور رئیس دولت ایران، ابراهیم رئیسی، در امور “اقوام و مذاهب” به بلوچستان سفر کرده است.

ماموستا عبدالسلام کریمی در سخنرانی خود در شهر دُزاپ ابراز داشت که یک کودک اهل دُزاپ از او بجای درخواست ساخت پارک و محل بازی بچه ها، درخواست مدرسه کرده است.

رژیم جمهوری اسلامی ایران با سیاست های نژادپرستانه و تضعیف کردن ملت بلوچ از لحاظ فرهنگی، اجتماعی و سیاسی تلاش کرده، هویت بلوچ را نابود کند.

کودکان اقلیم بلوچستان از ابتدایی ترین امکانات محروم بوده و اقلیم بلوچستان همچنان در مدارس کپری و بدون امکانات ابتدایی آموزش درس می خوانند.

فعالان اجتماعی و فرهنگی بلوچستان معتقدند که در صورت عدم توجه حاکمیت به مسئله مدرسه سازی، در سال ۱۴۰۵ با یک بحران بزرگ در زمینه کمبود فضاهای آموزشی و نیروی انسانی مواجه خواهیم بود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*