نجات یک نفر از مجازات حتمی قصاص در نصرآباد (زابل)

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰، با تلاش اعضای شورای حل اختلاف شعبه ۶ مستقر در زندان نصرآباد (زابل) ، یک فقره پرونده محکوم به اعدام به سازش و یک نفر از مجازات قصاص رهایی یافت.

 گفته می شود بدنبال وقوع یک فقره قتل عمدی در نصرآباد، اختلاف بین دو نفر شدت گرفته بود که پس از طی مراحل قانونی و صدور آرای مربوطه پرونده به شورای حل اختلاف شماره ۶ مستقر در زندان ارجاع شد.

 پس از برگزاری جلسات متعدد در زمینه فواید گذشت و تاثیرات مثبت سازش در جامعه در نهایت با تلاش اعضای شورای حل اختلاف، بزرگان و معتمدان شمال بلوچستان اختلاف به وجود آمده به سازش ختم شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*