معین الدین سعیدی صدای مخالفت اکثریت مردم بلوچستان و سیستان با طرح تقسيم بلوچستان را به مجلس رساند

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۷ آذر ماه ۱۴۰۰، معین الدین سعیدی عضو مجلس ایران از حوزه چهبار، دشتیاری، گه، کسرکند و کُنرَک، صدای مخالفت اکثریت مردم استان بلوچستان و سیستان با طرح تفرقه افکنانه تقسيم بلوچستان که از سوی دو عضو افراطی و بداخلاق مجلس، حبیب الله دهمرده و حسینعلی شهریاری پیگیری می‌شود را به مجلس ایران رساند. 

عضو مجمع نمایندگان استان بلوچستان و سیستان طرح تقسیم این استان را غیرکارشناسی، دارای ایراد اصل ۷۵ و فاقد پیوست فرهنگی و اجتماعی دانست.

معین‌الدین سعیدی در جلسه علنی امروز در تذکر شفاهی خود گفت: این طرح دارای ایراد اصل ۷۵، فاقد پیوست فرهنگی و اجتماعی و مورد نگرانی جامعه نخبگان است لذا مخالفت قاطع کارشناسان و قاطبه مردم با این طرح را اعلام می‌کنم.

در اصل ۷۵ قانون اساسی رژیم جمهوری اسلامی ایران آمده است که “طرح‌های قانونی و پیشنهادها و اصلاحاتی که نمایندگان در خصوص لوایح قانونی عنوان می‌کنند و به تقلیل درآمد عمومی یا افزایش هزینه عمومی می‌انجامد، در صورتی قابل طرح در مجلس است که در آن طریق جبران کاهش درآمد یا تامین هزینه جدید نیز معلوم شده باشد.”

این در حالی است که تقسیم‌ یک‌ استان‌ با توجه‌ به‌ ارتقای‌ سطح‌ سازمانهای‌ محلی‌ و لزوم‌ ایجاد ادارات‌ کل‌ جدید در هر استان‌ و تغییر تشکیلاتی‌ و ضرورت‌ تأمین‌ عوامل‌ و پرسنل‌ مناسب‌ با این‌ تشکیلات‌ و تغییر در بودجه‌ اصولاً متضمن‌ بار مالی‌ است‌ تصویب این طرح، نقض قانون اساسی خود حاکمیت که در شرایط اقتصادی بسیار وخیمی قرار گرفته، میباشد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*