رهایی یک نفر از حکم قصاص در شهرستان دشتیاری

به گزارش رسانک، روز گذشته ۲ آذر ماه ۱۴۰۰، تلاش اعضای شورای حل اختلاف دشتیاری، اختلاف دو طایفه به سازش ختم و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت.

بندانی رئیس شورا‌های حل اختلاف بلوچستان و سیستان گفت: با تلاش اعضای شورای حل اختلاف شعبه یک نگور جلسه صلح و سازش اختلاف طایفه‌ای منجر به قتل در وقت فوق العاده در شورای حل اختلاف شعبه یک تشکیل شد که اولیای دم با حضور در جلسه رضایت بی قید و شرط خود را اعلام کردند.

 وی افزود: این سازش با میانجی گری بزرگان، معتمدان، ریش سفیدان منطقه برگزار شد که اختلاف طایفه دیرینه حل و فصل و یک نفر از مجازات حتمی قصاص رهایی یافت.

بندانی گفت: همچنین در راستای امر خداپسندانه صلح و سازش با تلاش عوامل دفتر اجرای احکام مدنی مجتمع مرکزی شورا‌های حل اختلاف شهرستان دُزاپ اختلاف مالی در پرونده‌ای با مبلغ ۲۰۲ میلیون ریال به سازش ختم شد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*