اعتراض کارگران آتش‌نشانی شهرستان دُزاپ (زاهدان) به عدم پرداخت معوقات سال های ۹۴ تا ۹۶

به گزارش رسانک، امروز سه‌شنبه ۲ آذر ماه ۱۴۰۰، کارگران آتش نشانی مرکز بلوچستان، شهر دُزاپ به عدم دریافت معوقات سال‌های ۹۴ تا ۹۶ پس از چندین سال معترض هستند. 

نماینده کارگران آتش نشانی دزاپ در این زمینه گفت: حجم و سختی کار آتش نشانان بلوچستان و سیستان و به ویژه دزاپ نسبت به سایر نقاط کشور بالاتر است و بی توجهی مسئولان هم مزید بر علت شده و آتش نشانان را از پای در می آورد.

حسین علی محمودی گفت: با توجه به اینکه تمام خواسته های کارگری وابسته به قانون کار است و میزان حقوق از وزارت خانه مشخص نیست ، تغییر قانون کار ضربه شدیدی به جامعه کارگران وارد می کند .

وی می گوید: کمترین حقوق و دستمزد مربوط به جامعه کارگری است و اگر نمایندگان و دولت بخواهند همین دستمزد کم را هم قطع کنند، کارگران چگونه زندگی کنند؟ 

محمودی ادامه می‌دهد: به محض مطالبه برای  افزایش حق و حقوق با کارفرمایان صحبت می کنیم بحث تحریم را پیش می کشند آیا تحریم ها فقط برای کارگران است؟ فقط زمان پرداخت حقوق و  اضافه کاری کارگران بودجه نداریم و تحریم هستیم؟

نماینده کارگران آتش نشانی دزاپ می افزاید: نیروهای آتش نشانی با توجه به جمعیت دزاپ، بسیار کم هستند و فشار و حجم کارشان زیاد است و هر آتش نشان به جای چهار نفر کار می کند و به اندازه یک نفر حقوق می گیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*