اعتصاب ناوگان حمل و نقل مواد نفتی در شهرستان چهبار

به گزارش رسانک، صبح امروز دوشنبه ۲۴ آبان ماه ۱۴۰۰ ، اعتصاب ناوگان حمل و نقل مواد نفتی در شهرستان چهبار اعتصاب کرد.

گفته می شود سوءمدیریت و عدم توجه مسئولان به این صنف در شهرستان از جمله مشکلات میباشد.

در دو هفته اخیر شاهد صف های طولانی خودروها در پمپ های بنزین شهرهای مختلف بلوچستان بوده ایم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*