توافق دو طایفه با وساطت مولوی عبدالحمید در شهرستان واش (خاش)

به گزارش رسانک، امروز شنبه ۲۲ آبان ماه ۱۴۰۰، دو طایفه بزرگ شهنوازی و گمشادزهی با وساطت مولوی عبدالحمید اسماعیل زهی امام جمعه شهر دُزاپ، به سازش انجامید.

درگیری این دو طایفه در روزهای اخیر با گروگان گرفتن چندین نفر از دو طرف به نقطه خطرناکی رسیده بود.

در همین راستا شب گذشته در شهر واش یکی از طرف های درگیر قصد گروگان گرفتن چند نفر از طایفه مقابل را داشته است. 

با هوشیاری سران و معتمدین دو طایفه امروز در اسرع وقت هر دو طرف درگیر در مسجد مکی دزاپ با هم توافق کردند که گروگان ها را رها و مشکلاتشان را با گفتگو حل کنند. 

این درگیری ها پس از آن رخ داده که یکی از طرفین به قتل رسیده و برای قاتل نیز از سوی قوه قضائیه حکم اعدام (قصاص) صادر شده ولی بستگان وی معتقدند وی قاتل نیست و نبايد اعدام شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*