سفر حسینعلی شهریاری به شهرستان پهره جهت جمع آوری امضا برای تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰، حسینعلی شهریاری عضو بسیار تندرو و افراطی مجلس ایران جهت جمع آوری امضا برای تقسیم بلوچستان به دلگان و بزمان سفر کرد.

شهریاری در این سفر با دغلکاری لباس بلوچی پوشیده تا بتواند نظر برخی افراد ناآگاه و بی اطلاع از مسائل روز را در رابطه با طرح فاشیستی و تفرقه افکنانه تقسيم بلوچستان جلب و به مقامات رژیم جمهوری اسلامی ایران نشان دهد که مردم بلوچ خواستار تقسیم هستند.

خود این سفر شهریاری نشان می‌دهد که او و حبیب الله دهمرده بدنبال ایجاد شکاف و اختلاف بین مردم در استان بلوچستان و سیستان هستند زیرا تلاش کرده تا لا سوءاستفاده از احساسات مذهبی به اهالی این مناطق القا کند که شما متفاوت هستید. این در حالی است که مردم فهیم، وطن خود؛ بلوچستان را مبنای همزیستی مسالمت آمیز قرار داده اند. 

این در حالیست که معتمدان و سران طوایف ملت بلوچ در بلوچستان با بیانیه های مختلف مخالفت خود را نسبت به تقسیم بلوچستان اعلام کرده اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*