بیانیه جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی استان بلوچستان و سیستان پیرامون مخالفت با مسئله تقسیم بلوچستان

به گزارش رسانک، روز چهارشنبه ۱۹ آبان ماه ۱۴۰۰، ده‌ها فعال مدنی و سیاسی از شمال تا جنوب استان بلوچستان و سیستان بیانیه ای در مخالفت با تقسیم استان امضا کردند. 

متن این بیانیه به شرح ذیل آمده است: 

“در پی اظهار نظر یکی از نمایندگان استان و طرح چندباره  مسأله تقسیم استان از سوی وی، موجی از اعتراض و اظهار نظر در محافل مختلف شکل گرفت. بر این اساس جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی و اجتماعی از طیف های مختلف فکری بنابر احساس مسئولیت نسبت به ثبات و توسعه استان و شهروندان ساکن در آن تصمیم گرفتند با امضای این بیانیه ، به دغدغه های به حق شهروندان که در ادامه متن می آید تاکید نمایند: 

۱- اگر چه در کلان کشور، رویکردها و سیاستهای نظام در راستای حصول منافع حداکثری جمعی است اما برخی از اندیشه ها، رویکردها، سیاستها و برنامه های رسمی و غیر رسمی یک سده اخیر در مواجهه با مناطق پیرامونی و اقوام کشور سبب بروز برخی عکس العمل ها، بدگمانی ها، تعمیق شکاف ها، به چالش کشیدن همزیستی مسالمت آمیز دریک منطقه زیست مشترک، بروز افراط گرایی و بنیادگرایی و بدبینی نسیت به هرگونه طرحی از سوی دولت شده است. که در علل بروز این آسیب ها می توان به :« فخر فروشی های جمعی که هویت ملی ایرانیان را صرفا” بر فرهنگ و اعتقادات بخشی از جمعیت ایران می بینند»، «تاکید بر سیستان و برخی تعرضات به عناصر فرهنگی، تاریخی و سرزمینی بلوچستان»، «حکمرانی مرکزگرا، نامتوازن و مبتنی برایدئولوژی مذهبی»و…اشاره داشت. 

۲-  تجربه تلخ  تقسیم این خطه ، چه به صورت واگذاری به کشور نوظهور همسایه و چه به استانهای هم همجوار( خراسان، هرمزگان و کرمان) بخوبی نشان می دهد که هر کدام از بخشهای جدا شده فقیرتر، محروم تر ، بی صدا تر و دارای ناچیزترین حضور و نفوذ در مراکز تصمیم گیری کشور با استان متبوع خویش هستند  و  این تقسیمات به «غریبه گی»، «دور ماندگی » و« استحاله هویتی » مناطق جدا شده انجامیده است و اکنون با تجربه بدست آمده دیگر نمی توان موافق تقسیمی دیگر بود.

۳- مشابه طرح تقسیم بلوچستان، متاسفانه در سالهای اخیر سعی وافری شده است تا  با تبلیغ و جا انداختن نام مکران، نام و هویت تاریخی بلوچستان کمرنگ شده و به محاق رود.  گفته های صریح یکی از نمایندگان موافق طرح مبنی بر حذف نام بلوچستان و در عین حفظ نام سیستان نشان از همراستایی این طرح با سایر طرحهایی است که در لفافه توسعه، قصد حذف نام بلوچستان را دارند. 

۴- یکی دیگر از دلایل مخالفت اظهار نظرهای همراه با سوء گیری و جانبدارانه برخی از شخصیتهای سیاسی موافق تقسیم استان است که با جعل، تحریف و دستبرد در تاریخ، عناصر فرهنگی و هویتی و تقسیم بندی های زبانی سرزمین بلوچستان در صدد برنامه ریزی برای تقسیم استان هستند که به بدگمانی ها دامن زده و زمینه مخالفت را در سطح نخبگان و واکنشهای احساسی در سطح عموم را فراهم آورده است که نتیجه طرح چنین سخنانی، گسست بیشتر بین حاکمیت و اقوام است. 

۵- یکی از استدلالهای موافقان تقسیم استان،رسیدن به توسعه یافتگی هرچه سریعتر است. امضاء کنندگان این بیانیه معتقدند که دلایل و تجربه های فراوان در داخل و خارج از کشور وجود دارد که این استدلال را نقض می کند و اصولا معتقدند که توسعه ارتباط عمیقی با فرهنگ، آموزش، تقویت زیرساختهای استان، توسعه ظرفیتهای انسانی،توسعه ظرفیتهای مدنی و بخش خصوصی،  حکمرانی مطلوب  و تمرکز زدایی در سطح ملی و دادن اختیارات به استانها و… دارد و الزاما” تقسیم و کوچکتر شدن واحدهای سیاسی تا بر بستری از بنیانهای پیشران توسعه قرار نگیرد به توسعه یافتگی ختم نمی شود.   

۶- باور داریم که هر گونه گزاره و امر توسعه ای در  استان بر بستری از اعتماد و همبستگی های همدلانه شکل می گیرد.در شرایطی که بدبینی ها و سوظن های تاریخی وجود دارد و برخی از سیاستها و برنامه های رسمی و غیر رسمی نظیر:طرح توسعه سواحل مکران، اسکان جمعیت در پهنه سواحل مکران ، مساله حضور سرمایه گذاران خارجی، مسأله چگونگی بهره برداری از منابع استان و… طی سالیان اخیر بر این بدبینی ها و سو تفسیرها  افزوده است.  طرح مسأله تقسیم استان در استانی با تنوع قومی و مذهبی به خلق شکافها و تضادهای بی پایان جدید می انجامد.

بنابر آنچه در بندهای این بیانیه آمده است امضا کنندگان ضمن مخالفت با مساله تقسیم استان سیستان و بلوچستان معتقدند:

همه ارکان حاکمیت، جامعه مدنی، اندیشه ورزان و خرد ورزان کشور و استان که به توسعه، رفاه و همزیستی مسالمت آمیز در این پیکره سرزمینی می اندیشند می خواهیم که با پذیرفتن واقعیت‌ها و احترام به تفاوت‌ها و تکثر،  گفتمانی  وحدت بخش، ثبات ساز و توسعه مدار و همه جانبه را بسازند و تقویت کنند تا زمینه جولان جاعلان تاریخ و  افراط گرایان دراین پهنه تاریخی بسته شود.

بجای مساله تقسیم استان همه ظرفیتهای استان بکار بیفتد تا زمینه استقرار ادارات کل، توسعه ظرفیت راههای استان، توسعه ظرفیتهای اینترنت، جلب و جذب سرمایه گذاری داخلی و خارجی، مساله مهم آب ودهها مساله و چالش بزرگ دیگر در حوزه های اقتصادی و فرهنگی رفع شود. 

آنچه به باور  امضاء کنندگان این بیانیه برای کشور مفید و سازنده است، نگاه توسعه‌ مدار بر مبنای حقوق شهروندی احاد ملت فارغ از مرزبندی‌های عقیدتی، سیاسی و جغرافیایی برای رسیدن به اهداف و منافع مشترک کلان کشور است.

 لذا چنین طرحی یا هر طرح مشابه  با هر شکل و عنوانی که خارج از مفاهیم، اصول و قواعد توسعه‌گرایانه و به شکلی مرموز و غیرشفاف و توسط افرادی با نگرشی افراطی و با تعصب آشکار علیه قوم بلوچ دنبال شود نمی‌تواند با نظر مثبت و رضایت قلبی این قوم همراه باشد.

جمعی از فعالین و کنشگران سیاسی استان سیستان و بلوچستان:

1-  عظیم شه بخش  2-پیرمحمد ملازھی 3- داد کریم باشندہ 4- یاسر کرد 5- یونس پاکزاد 6-  سارا خوشخوی 7-  عبداللہ آسکانی 8-  امان اللہ تمندہ رو 9- عبدالوھاب ایران نژاد 10- اکبر ریسی11- سعیده خاشی 12 محمد صدیق ابرو فراخ 13- ابوبکر نرماشیری  14-عبدالروف ایراندوست 15-مصطفی دانشور 16-محمد انور پناہ  17-یاسین بر فروشان 18-بھادر نادری 19-مھرداد برنایون 20-عبدالکریم رئیسی 21-محمد حسین بزرگزادہ 22- فرامرز بزرگزادہ 23- جمشید حسین زھی 24- منوچھر پرنیان 25- خالد بارانزھی 26-مجیب الرحمن صالحی 27- ناصر ریگی 28- نظر محمد کدخدایی 29-عبدالقادربلیدئی 30- محمود سربازی 31- اسحق رمشکی 32- سعید سعیدی 33- مولابخش امیری 34- محمود کاوه سرجو 35- عبدالسلام  بلوچ زادہ 36- منوچھر بارکزھی 37- محمد حسین رئیسی (میران) 38- ناصر بلیدئی 39- نور محمد نادری 40- نصیر بارکزھی 41- رحمت اللہ صالحی 42- پرویز سارانی 43- ادھم آشیان 44- حمید اللہ بارکزھی 45- حبیب اللہ ملک 46-محسن مرئی 47- محمد امین ملک زادہ 48- انس آرامش 49- آیلین میر مرادزھی 50- مرتضی سنجرانی 51- جلیل بارکزھی 52- عبدالقادر براھویی 53- عبدالرحمن جھاندیدہ 54- حوا نارویی 55- محمد علم دادور 56-غلام محمد اله دادی 57محمود دانشور  58جابرآرامش 59- سلمان رئیسی  60-محمد شهدادزهی”

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*