اقدام تحسين برانگیز جوانان پیشن در جمع آوری مواد مخدر

به گزارش رسانک، امروز یکشنبه ۱۶ آبان ماه ۱۴۰۰، جوانان شهر پیشن از توابع شهرستان راسک در اقدامی قابل تحسین پس از دادن هشدار به فروشندگان مواد مخدر، مکان های فروش این مواد را جمع آوری و نابود کردند.

از میان مخدراتی که این جوانان از معتادین و فروشندگان جمع آوری کردند می توان به قرص های متادون و شربت، شیشه و… نام برد.

این جوانان همچنین در این حرکت خودجوش و دلسوزانه چندین محل استفاده از مواد (بَیٹک) را آتش زدند.

جوانان بلوچ در شهرها و روستاهای مختلف بلوچستان در حالی دست به جمع آوری مواد مخدر و فروشندگان آن می زنند که نیروهای نظامی و مسئول هیچگونه اقدامی جهت از بین بردن این معضل انجام نمی دهند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*