پافشاری عضو بداخلاق، افراطی و ضدبلوچِ مجلس ایران بر تقسیم بلوچستان

رسانک/ حبیب الله دهمرده عضو مجلس ایران که در طول کارنامه سیاه نمایندگی اش هیچ کار مثبتی تاکنون برای مردم شمال بلوچستان انجام نداده همچنان بر طرح فاشیستی و کاملاً غیرمنطقی خود مبنی بر تقسیم بلوچستان پافشاری می کند.

پافشاری این نماینده تندرو در حالی است که وی کمتر از ده درصد مساحت استان بلوچستان و سیستان را نمایندگی می کند و هیچگونه صلاحیتی در مورد این طرح ندارد.

حبیب الله دهمرده نماینده منطقه ای است که در قعر فقر و محرومیت فرو رفته ولی در مجلس ایران بجز نطق های متملقانه و چاپلوسی برای علی خامنه ای، هیچگونه اقدام عملی در جهت رفع مشکلات مردم انجام نداده است.

دریاچه هامون برای اولین بار در دوره تصدی او بر کرسی استانداری بلوچستان و سیستان، بطور کامل خشک شد، در حالیکه هیچگونه جلسه و پیگیری و مذاکره با طرف افغانی برای حق آبه هیرمند در دوره استانداری اش انجام نشد. 

گفتنی است که تصویب و اجرای دیوار مرزی برای اولین بار در دوران استانداری این نماینده نژادپرست صورت گرفت، دیواری که مردم شمال بلوچستان (منطقه سیستان) را از بخش بزرگی از مزارع و زمین های کشاورزی شان محروم کرد! 

لازم به ذکر است که حبیب الله دهمرده جزو افرادی میباشد که مدرک تحصیلی خود را با سهمیه “بورسیه بلوچ” در دوره رژیم پهلوی از دانشگاه آکسفورد انگلیس دریافت نمود و هر آنچه که او ادعا دارد به برکت نام ملت بلوچ، بدان رسیده است.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*