مادران داغدار آبان آزاد شدند

مادران داغدار آبان که عصرگاه امروز جمعه ۸ مردادماه، توسط نیروهای سرکوبگر رژیم جمهوری اسلامی ایران بازداشت شده بودند، آزاد شدند.

مادران جانباختگان؛ میلاد محققی، ابراهیم کتابدار، پژمان قلی‌پور، فرهاد مجدم و وحید دامور، رضا معظمی گودرزی، خواهر ابراهیم کتابدار، خواهر حمید رسولی و خاله سجاد رضایی به همراه تنی چن. د از همراهان آنها که امروز در زیرزمین متروی صادقیه بازداشت شده بودند، آزاد شده‌اند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*