چه کسی مسئول بحران آب و سایر مشکلات است؟!

رسانک/ رژیم های مرکزگرای ایران در طول بیش از نود سال اخیر تمام تلاش خود را به کار بسته اند که ملل تحت ستم در جغرافیای ایران را از هر لحاظ نابود کنند.

طرح هایی که برای آباد کردن کردن شهرها و استان های مرکزی ایران ارائه شده همواره نیازمند استفاده از منابع طبیعی و زیرزمینی مللی بوده که در حاشيه قرار داشته اند.

طرح موسوم به “توسعه سواحل مکران” در واقع طرحی است که اسم واقعی اش “تصرف سواحل بلوچستان” از جاشک، میناب و رودان گرفته تا چهبار و بریس میباشد.

علی خامنه‌ای در سال‌های اخیر علی الخصوص یک دهه اخیر تلاش کرده که از سواحل و بنادر بلوچستان برای آباد کردن مرکز استفاده کند همانگونه که از آب رودخانه های الاحواز برای آباد کردن قم استفاده کرده و باعث شده تا ملت عرب در بحران شدید بی آبی گرفتار شوند.

ملت بلوچ نیز بیدار باشد و قبل از دیر شدن برای فرزندان خود و زندگی‌شان مبارزه کند تا حق خود را از حاکمیت مرکزگرای ایران بگیرد.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*