وضعیت بحرانی آب در بزمان

رسانک/ در میان بی کفایتی مسئولین و عدم توانایی مدیریت آب موجود بسیاری از روستاها در بلوچستان شاهد کم آبی و بحران آب هستند.

ساکنان روستای “مکسان” در منطقه بزمان بدلیل نبود شبکه آبرسانی و لوله کشی مجبورند از چشمه های آب رودخانه که در حال خشک شدن هستند آب برداشت کرده و با خود به خانه هایشان ببرند.

این در حالی است که بلوچستان در تابستان جاری شاهد یکی از پر بارش ترین تابستان ها در سال های اخیر بوده است ولی عدم مدیریت صحیح و کارآمد باعث شده تا بسیاری از مردم به آب آشامیدنی سالم دسترسی نداشته باشند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*