نگاه امنیتی و زمزمه های تقسیم استان

✍🏻میر چاکر بلوچ

استان بلوچستان و سیستان یکی از پهناورترین استانهای کشور است.
این استان بیش از صد سال پیش یک کشور با ملتی متحد بود که با استعمارگران انگلیسی و پان فارسیسم ایرانی تکه تکه شد تا با آوردن شعارهای غلط زهی زهی و مکرانی سرحدی و جنگ های طایفه ای باعث از هم گسستگی این اتحاد بزرگ شد و هنوز در سه بلوچستان غربی، شرقی و شمالی در حال انجام است.

حکومت آخوندی در ایران به طور جدی تصمیم به تقسیم و تکه تکه کردن بلوچستان را دارد. در فضای مجازی و حقیقی شنیده میشود که روستاها و شهرهای با عدم زیر ساخت مناسب تبدیل به شهرستان تازه تأسیس و فرمانداری می‌شوند.

حکومت دیکتاتوری و آخوندی بدون در نظر داشتن زیر ساخت مناسب شروع به تقسیم این استان پهناور میکند تا اتحاد میان ملت بلوچ را از بین ببرد.

تصمیم بر آن است که این استان به چهار استان تقسیم شود
استان سیستان با تمامی شهرستانهایش_
زاهدان (دزاپ) و خاش (واش) بنام استان سرحد یا بلوچستان شمالی
ایرانشهر (پهره) و تمامی شهرستان های حومه استان بلوچستان مرکزی یا بلوچستان خالی
از جاشک تا راسک استان بلوچستان جنوبی یا مکران.

این سیاست فاشیستی در سایه بی توجهی ما مردم و در سکوت خبری به سرعت در حال انجام است.

حاکمیت با این تصمیم میخواهد سعی در عادی سازی این تقسیم در اذهان عمومی مردمان نجیب این استان داشته باشد اما کلیه فعالین و احزاب متحد و آماده پاسخ کوبنده به این نظام دیکتاتوری باشند.

تقسیم بلوچستان به هیچ وجه به نفع مردمان بلوچ نبوده و حاکمیت با نگاه از بالا به پایین و امنیتی میخواهد کلیه امکانات و منابع طبیعی این استان از جمله کوه طلا در نصرت آباد، کوه طلا در فنوج، نفت و گاز، مس، کرومیت، گرانیت این ملت متحد را بمانند مردمان کوردستان ، الاحواز مجبور به ترک وطن کند تا با آمایش جمعیتی تمامی این منابع را ببلعد.

سکوت یعنی مرگ خاموش
نباید در برابر این ظلم سکوت کرد
برای آینده فرزندان بلوچ قلم بزنید_اعتراضات خیابانی مسالمت آمیز و مدنی انجام دهید و نگذارید حاکمیت بر شما تسلط داشته باشد.

اندکی صبر سحر نزدیک است.

۸/مردادماه/۱۴۰۰

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*