مرگ نخل های خوزستان در سایه بی توجهی مسئولان/ نگذاریم نخلستان های بلوچستان دچار این سرنوشت تلخ شوند

رسانک/ مدیر جهاد کشاورزی شادگان از در معرض نابودی قرار گرفتن دو میلیون و پانصد نخل در این شهرستان خبر داد و گفت: تنش آبی به وجود آمده در خوزستان و نرسیدن آب مناسب به نخیلات شادگان باعث کاهش محصول نخل‌ها، از بین رفتن نخیلات بارور و همچنین نخیلات جوان در منطقه شده است.

خلیل منیعات با اشاره به تلف شدن هفت هزار و پانصد نفر نخل بارور و جوان به دلیل تنش آبی، ادامه داد: همه نخل‌هایی که امسال به منظور توسعه نخیلات در شهرستان کشت شد، خشک شده و از بین رفته است. سطح این نخیلات حدود ۱۵۰ هکتار بود که به دلیل عدم رسیدن آب نابود شدند.

در سال های اخير بسیاری از نخلستان های مناطق مختلف اقلیم بلوچستان نیز بدلیل عدم مدیریت آب های روان و زیرزمینی توسط مسئولان، از بین رفته است.

ما مردم بلوچ که اکثرا دارای شغل کشاورزی هستیم بایستی قبل از اینکه سرمایه اصلی سرزمین مان بواسطه بی‌آبی نابود شود دست به کار شده و مسئولان ذيربط را مورد مواخذه قرار دهیم.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*