کشته‌شدن دو شهروند بلوچ بر اثر تیراندازی مستقیم نیروهای انتظامی

به گزارش رسانک، روز ۲۶ تیر ماه ۱۴۰۰، به دنبال تیراندازی مستقیم مأموران انتظامی خراسان جنوبی در محور خور_خوسف، دو شهروند بلوچ کشته شدند.

هویت این دو شهروند “ناصر عالیزهی” فرزند خدانور و “موسی عالیزهی” فرزند محمود عنوان شده است.

بر اساس گزارش‌های دریافتی، این شهروندان با دو دستگاه موتورسیکلت در محور خور_خوسف در حال تردد بوده‌اند که مورد تیراندازی مستقیم مأموران انتظامی قرار گرفته‌اند.

تیراندازی نیروهای انتظامی به سمت ناصر و موسی به ظن حمل مواد مخدر صورت گرفته است.

اقدامات فراقانونی نیروهای امنیتی و تیراندازی بی‌ضابطه آنها به سمت شهروندان بلوچ، سالانه باعث کشته و زخمی‌شدن صدها تن می‌شود.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*