جوانان دُزاپ در حمایت از عرب های الاحواز

به گزارش رسانک، جوانان شجاع بلوچ در مرکز بلوچستان ،شهر دُزاپ (زاهدان) در حمایت از اعتراضات مردمی و بحق ملت عرب اقدام به شعارنویسی کردند.

درد مشترک بلوچ ها و عرب و تبعیضاتی که در حق این دو ملت از سوی رژيم جمهوری اسلامی ایران شده، نه تنها باعث بی‌خبر نشدن از اوضاع یکدیگر نشده بلکه اتحاد و همبستگی آنها روز به روز بیشتر می کند.

بلوچ و عرب و سایر ملل تحت ستم در جغرافیای ایران همدرد هستند و اتحاد این ملل می تواند رژیم جمهوری اسلامی را ساقط کند.

Be the first to comment

Leave a Reply

Your email address will not be published.


*